Kennel Fieldvalley

Dommer


 

Hvor jeg har dÝmt
                                                ************* 

Webmaster Tom Hofsli  E-mailKontakt: Sven Slettedal E-mail: svslett@online.no